Wat te doen

Kijk hier voor het actuele winkelaanbod en activiteiten in Voorschoten.

Praktische informatie

Parkeren met de auto

Parkeren met de fiets

Openbaar Vervoer

Pinautomaat locaties

AED locaties

Contact informatie

Stuur ons een bericht

Routebeschrijving

Blijf altijd op de hoogte!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Het centrum in beeld

Privacyverklaring

samen genieten in Voorschoten

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De vereniging Centrumondernemers Voorschoten (hierna te noemen COV), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40445216, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 4-10-2018.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het COV kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het COV,, diensten levert aan het COV of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het COV verstrekt.

Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Het COV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Uw voor- en achternaam

* Uw adresgegevens

* Uw telefoonnummer

* Uw e-mailadres

Waarom de COV (uw) gegevens nodig heeft

Het COV heeft als doel het centrum van Voorschoten aantrekkelijk, bruisend en economisch vitaal te houden. Om dit doel te kunnen bewerkstelligen onderhoudt, initieert en verbindt het COV de belanghebbende partijen in het centrum. Derhalve verwerkt het COV uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan het COV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van informatievoorziening, acquisitie, relatiebeheer en optimalisering van dienstverlening.

Centrum acties voor consumenten.

Het COV organiseert regelmatig acties ter bevordering van het centrum. Bij dit soort acties kan aan de consument  gevraagd worden tot het invullen van een formulier waarbij naam en telefoonnummer moet worden ingevuld, zodat het COV in staat is om met de prijswinnaars te communiceren. Deze gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden. Na afloop van de actie worden de ingevulde formulieren vernietigd.    Het COV zal nooit op enige wijze consumentengegevens bewaren.

Hoelang het COV uw gegevens bewaart

CML bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Eventuele betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en verkoopadministratie dienen volgens de wet 7 jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden deze termijn aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens, verzameld door het COV, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden uitsluitend (in overleg) aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van het doel van het COV. Per situatie zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voorschotencentrum.nl Het COV zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als CML bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

Het COV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van het COV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@voorschotencentrum.nl

Websitebezoek

Het COV maakt voor het verbeteren van de website gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

* Duur van websitebezoek

* Pagina’s die zijn bezocht

* Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Google Analytics bewaard deze (anonieme) gegevens voor onbepaalde tijd.